Chung cu xa la ha dong , chung cư xa la hà đông, chinh chu ban chung cu xa la ha dong, chính chủ bán chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ct6c, chung cu xala ct6b, chung cu xa la ct6c , can ban can goc 03 tang 15 toa ct6c, chung cu xa la ct6c can goc huong dong nam, chung cu xa la o duoc ngay, chung cu xa la gia re, chung cư ở được ngay, chung cư giá rẻ, bán căn hộ 1503 tòa ct6c, chinh chu muon chuyen nhuong can ho xala ct6c, Chung cu xa la ha dong , chung cư xa la hà đông, chinh chu ban chung cu xa la ha dong, chính chủ bán chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ct6c, chung cu xala ct6b, chung cu xa la ct6c , can ban can goc 03 tang 15 toa ct6c, chung cu xa la ct6c can goc huong dong nam, chung cu xa la o duoc ngay, chung cu xa la gia re, chung cư ở được ngay, chung cư giá rẻ, bán căn hộ 1503 tòa ct6c, chinh chu muon chuyen nhuong can ho xala ct6c
Chính chủ muốn chuyển nhượng căn hộ CT6C khu đô thị Xa La – Hà Đông
Căn hộ 1503 tòa Ct6 C – S: 74m2 – Gốc 21tr – đóng 20%
Giá bán : Gốc + chênh 40tr
Chi tiết liên hệ chính chủ: 0936.123.389/ 0984.181.902
( Liên hệ sớm để được mua với giá ưu đãi nhất!)

Chung cu xa la ha dong , chung cư xa la hà đông, chinh chu ban chung cu xa la ha dong, chính chủ bán chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ct6c, chung cu xala ct6b, chung cu xa la ct6c , can ban can goc 03 tang 15 toa ct6c, chung cu xa la ct6c can goc huong dong nam, chung cu xa la o duoc ngay, chung cu xa la gia re, chung cư ở được ngay, chung cư giá rẻ, bán căn hộ 1503 tòa ct6c, chinh chu muon chuyen
nhuong can ho xala ct6c, Chung cu xa la ha dong , chung cư xa la hà đông, chinh chu ban chung cu xa la ha dong, chính chủ bán chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ct6c, chung cu xala ct6b, chung cu xa la ct6c , can ban can goc 03 tang 15 toa ct6c, chung cu xa la ct6c can goc huong dong nam, chung cu xa la o duoc ngay, chung cu xa la gia re, chung cư ở được ngay, chung cư giá rẻ, bán căn hộ 1503 tòa ct6c, chinh chu muon chuyen nhuong can ho xala ct6c, Chung cu xa la ha dong , chung cư xa la hà đông, chinh chu ban chung cu xa la ha dong, chính chủ bán chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ct6c, chung cu xala ct6b, chung cu xa la ct6c , can ban can goc 03 tang 15 toa ct6c, chung cu xa la ct6c can goc huong dong nam, chung cu xa la o duoc ngay, chung cu xa la gia re, chung cư ở được ngay, chung cư giá rẻ, bán căn hộ 1503 tòa ct6c, chinh chu muon chuyen nhuong can ho xala ct6c, Chung cu xa la ha dong , chung cư xa la hà đông, chinh chu ban chung cu xa la ha dong, chính chủ bán chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ct6c, chung cu xala ct6b, chung cu xa la ct6c , can ban can goc 03 tang 15 toa ct6c, chung cu xa la ct6c can goc huong dong nam, chung cu xa la o duoc ngay, chung cu xa la gia re, chung cư ở được ngay, chung cư giá rẻ, bán căn hộ 1503 tòa ct6c, chinh chu muon chuyen nhuong can ho xala ct6c, Chung cu xa la ha dong , chung cư xa la hà đông, chinh chu ban chung cu xa la ha dong, chính chủ bán chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ct6c, chung cu xala ct6b, chung cu xa la ct6c , can ban can goc 03 tang 15 toa ct6c, chung cu xa la ct6c can goc huong dong nam, chung cu xa la o duoc ngay, chung cu xa la gia re, chung cư ở được ngay, chung cư giá rẻ, bán căn hộ 1503 tòa ct6c, chinh chu muon chuyen nhuong can ho xala ct6c, Chung cu xa la ha dong , chung cư xa la hà đông, chinh chu ban chung cu xa la ha dong, chính chủ bán chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ct6c, chung cu xala ct6b, chung cu xa la ct6c , can ban can goc 03 tang 15 toa ct6c, chung cu xa la ct6c can goc huong dong nam, chung cu xa la o duoc ngay, chung cu xa la gia re, chung cư ở được ngay, chung cư giá rẻ, bán căn hộ 1503 tòa ct6c, chinh chu muon chuyen nhuong can ho xala ct6c, hộ 1503 tòa ct6c, chinh chu muon chuyen nhuong can ho xala ct6c, Chung cu xa la ha dong , chung cư xa la hà đông, chinh chu ban chung cu xa la ha dong, chính chủ bán chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ct6c, chung cu xala ct6b, chung cu xa la ct6c , can ban can goc 03 tang 15 toa ct6c, chung cu xa la ct6c can goc huong dong nam, chung cu xa la o duoc ngay, chung cu xa la gia re, chung cư ở được ngay, chung cư giá rẻ, bán căn hộ 1503 tòa ct6c, chinh chu muon chuyen nhuong can ho xala ct6c, Chung cu xa la ha dong , chung cư xa la hà đông, chinh chu ban chung cu xa la ha dong, chính chủ bán chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ct6c, chung cu xala ct6b, chung cu xa la ct6c , can ban can goc 03 tang 15 toa ct6c, chung cu xa la ct6c can goc huong dong nam, chung cu xa la o duoc ngay, chung cu xa la gia re, chung cư ở được ngay, chung cư giá rẻ, bán căn hộ 1503 tòa ct6c, chinh chu muon chuyen nhuong can ho xala ct6c, Chung cu xa la ha dong , chung cư xa la hà đông, chinh chu ban chung cu xa la ha dong, chính chủ bán chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ct6c, chung cu xala ct6b, chung cu xa la ct6c , can ban can goc 03 tang 15 toa ct6c, chung cu xa la ct6c can goc huong dong nam, chung cu xa la o duoc ngay, chung cu xa la gia re, chung cư ở được ngay, chung cư giá rẻ, bán căn hộ 1503 tòa ct6c, chinh chu muon chuyen nhuong can ho xala ct6c,