Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán, Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán
Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán, Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán
Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán, Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán
Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán, Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán
Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán, Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán

Giá bán: 13.000.000 VND

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/BKCOMP~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg[/IMG]
Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán</I>

Hiện nay tôi cần bán gấp một số liền kề thanh hà B:

LP1 ô 1 ô góc, gốc 13tr đóng 30%
LP13 ô 11 gốc 13tr, đóng 30%
LP14 ô 14 gốc 13tr, đóng 30%
Ký với thứ phát

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr Hiệu 0903 68 66 58</B>


Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán, Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán
Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán, Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán
Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán, Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán
Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán, Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán
Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán, Thanh hà B, liền kề, liền kề thanh hà B, lien ke thanh ha B cần bán