Hiện tôi đang có một số suất ngoại giao của dự án Village Vincom
HP4 ô số 16–DT : 215,1m2 – Giá gốc: 62.930.000 VNĐ/m2
HP4 ô số 14–DT : 215,6m2 – Giá gốc: 62.915.000 VNĐ/m2
HP4 ô số 15–DT : 215,1m2 – Giá gốc: 62.915.000 VNĐ/m2
HP6 ô số 7 _DT : 261 m2 _ Giá gốc: 62.915.000 VNĐ/m2
HP12 ô số 12_DT: 239m2 _ Giá gốc : 62.930.000 VNĐ/m2
HS1 ô số 4&12 Giá gốc: 62.7-63.7
HS4 ô số 08– DT: 273,8m2 – Giá gốc: 64.640.000 VNĐ/m2
HS4 ô số 19_DT : 238m2 _ Giá gốc: 62.930.000 VNĐ/m2
HS5 ô 30 gốc 62390 chênh 150 tr/lô
HS6 ô số 06 DT: 257,9m2 – Giá gốc: 64.640.000 VNĐ/m2
HL3 ô 10;11;12;13;14 S: 250m gốc 63,133tr
HS5 ô 23 S: 250m gốc 62,620tr
Ô 30 gốc 62.930tr
Ô 40 gốc 63.4375tr
HL1 ô 8 S: 260.8m gốc 64.640tr
Ô 12;13;14;15;16 S: 250m gốc 64.655tr
Còn nhiều hơn nữa
Tất cả đều chênh 150 tr/lô
Ai có nhu cầu vui long lien hệ Mr Dương 0942991010