Green House Việt Hưng GH4
501 căn A: ĐB, gốc 23.1132, dt 73m2
502 căn C5: ĐB, gốc 23.806, dt 99m2503 căn D: TN - ĐB, gốc 24.039, dt 157
504 căn A: TN, gốc 23.806, dt 74.2


505 căn A1: TN, gốc 23.1132, dt 73
506 căn C: TN, gốc 23.806. dt 99.1


507 căn D: ĐB - TB, gốc 23.806, dt 157


508 căn A: ĐB, gốc 23.806, dt 74.2

Liên hệ Hương 0972780333