Tôi đang phân phối Vincom Sài đồng, được phép cho khác chọn các căn DT >=200 && <= 250m.Hoặc mua 10 lô tùy ý, trong các đường, Hoa lan, Hoa sữa, Hoa Phượng. Chỉ bán giá gốc hoặc chênh dưới 20 triệu. Liên hệ ngay với tôi: Mr.linh 0988 400 646