Tôi đang có một căn hộ ở AZ vân canh ,ct1 vân canh,ct1 az vân canh,tầng 24,căn7 căn góc, hướng ĐN(đông nam).đóng 25%,giá 16,5.LH 0936251482

az van canh ct1, AZ Vân Canh CT1, az van canh ct1, AZ Vân Canh CT1, az van canh ct1, AZ Vân Canh CT1, az van canh ct1, AZ Vân Canh CT1, az van canh ct1, AZ Vân Canh CT1, az van canh ct1, AZ Vân Canh CT1, az van canh ct1, AZ Vân Canh CT1, az van canh ct1, AZ Vân Canh CT1, az van canh ct1, AZ Vân Canh CT1, az van canh ct1, AZ Vân Canh CT1, az van canh ct1, AZ Vân Canh CT1, az van canh ct1, AZ Vân Canh CT1.