Times city:
Chúng tôi cần bán các căn hộ hàng chuẩn, vị trí đẹp được chọn ô số của các Tòa mới ra T18: tầng 5, 6,7,8,9 và 15.
Gọi cho chúng tôi sớm để có cơ hội mua căn vị trí đẹp giá hấp dẫn!
LH: Trần Thanh. 098 775 9988
Times city, times city! Times city!

Cần bán :