Chung cu CIRI ĐAI KIM – PP chung cư ciri đại kim tầng 9, Chung cu CIRI ĐAI KIM – PP chung cư ciri đại kim tầng 9, Chung cu CIRI ĐAI KIM – PP chung cư ciri đại kim tầng 9, Chung cu CIRI ĐAI KIM – PP chung cư ciri đại kim tầng 9, Chung cu CIRI ĐAI KIM – PP chung cư ciri đại kim tầng 9, Chung cu CIRI ĐAI KIM – PP chung cư ciri đại kim tầng 9, Chung cu CIRI ĐAI KIM – PP chung cư ciri đại kim tầng 9,
\ Chung cư Ciri Đại Kim-chung cu ciri dai kim , Chung cư Ciri Đại Kim-chung cu ciri dai kim , Chung cư Ciri Đại Kim-chung cu ciri dai kim , Chung cư Ciri Đại Kim-chung cu ciri dai kim , Chung cư Ciri Đại Kim-chung cu ciri dai kim , Chung cư Ciri Đại Kim-chung cu ciri dai


Chung cu ciri dai kim, bán căn hộ Chung cu ciri dai kim tầng 9
Bán tầng 9,chung cư ciri đại kim-số 2 Đại Kim Thanh Xuân
Chung Cư CIRI ĐAI KIM –chung cư số 2 Kim Giang.
Bán Tầng 9 có các căn : 1 – 4 – 6 – 7 - 9 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33.
Bán tầng 17, Diện tích từ : 75m2 – 120m2
Đơn giá theo hợp đồng là 735
- 900USD,
Tiến độ đóng đợt 1 là 17%, hợp đồng góp vốn.
Dự kiến khởi công : quý I năm 2011- quý IV 2014
Chung cu CIRI ĐAI KIM – PP chung cư ciri đại kim tầng 9
,

Chi tiết liên hệ Mr Hoành 0904 808 246
Chung cu CIRI PP chung cư ciri đại kim tầng 9, Chung cu CIRI ĐAI KIM – PP chung cư ciri đại kim tầng 9, Chung cu CIRI ĐAI KIM – PP chung cư ciri đại kim tầng 9, Chung cu CIRI ĐAI KIM – PP chung cư ciri đại kim tầng 9, Chung cu CIRI ĐAI KIM – PP chung cư ciri đại kim tầng 9, Chung cu CIRI ĐAI KIM – PP chung cư ciri đại kim tầng 9,
Ciri đai kim, ciri dai kim kim giang, du an ciri kim giang, can ho ciri dai kim, chung cu ciri dai kim,
Ciri đai kim, ciri dai kim kim giang, du an ciri kim giang, can ho ciri dai kim, chung cu ciri dai kim,