đang có 1 cơ số hàng binh đoàn 12, moi người bán giúp nhé. Căn 1010 giá 18.3
Căn 1011 giá 18.8
Căn 802 giá 19 (em này dt có 69m2, hàng cực kì hiếm)
Căn 1105 giá 18.3
Căn 1102 giá 18.6
Căn 1108 giá 18.8
Tất cả đều bao tên + dịch vụ 10tr. LH gấp 0987086866