Hiện nay bên mình đang còn hàng N07 -B1 các tầng 9,10,14
Tầng 9 căn 907 S=128,7 m2 giá gốc 25tr giá chênh 8,8tr Đóng 30% vào HĐMB
810 S=110,4 m2 giá gốc 25tr giá chênh 8,4tr Đóng 30% vào HĐMB
Tầng 10 căn 1001 S=110,4 m2 giá chênh 8,5tr Đóng 30% vào HĐMB
1001 S=147 m2 giá chênh 8,1tr Đóng 30% vào HĐMB
1007 S=128,7 m2 giá chênh 8,1tr Đóng 30% vào HĐMB
Tầng 14 căn 1401 S=110,4 m2 giá chênh 8,5tr Đóng 30% vào HĐMB
1404 S=147 m2 giá chênh 8tr Đóng 30% vào HĐMB
1410 S=128,7 m2 giá chênh 8,4tr Đóng 30% vào HĐMB
Lh anh trung:0987 086 866