Hàng net: H2,4,6 view mặt sông
Hàng rẻ: F11 siêu rẻ
Hàng nhiều người quan tâm: khu G xung quanh bùng binh, vườn hoa….
Còn nhiều vị trí, nhiều sự lựa chọn cho tương lai nghĩ dưỡng của những người biết hưởng thụ!!!
Gọi nhanh cho tôi: Minh Hà 0912.351.699/ 0163.515.9999