Tiến độ hiện tại:
CT1, CT2, CT3 và trung tâm thương mại: ở được ngay
CT4 đang xây dựng,dự kiến cuối 2011 sẽ bàn giao
CT5 đang xây đưng, dự kiến năm 2012 sẽ bàn giao
CT6 xây được 01 tầng…
Lựa chọn của bạn tùy vào mục đích sử dụng hay đầu tư
Gọi nhanh cho tôi: Minh Hà 0912.351.699/ 0163.515.9999
Tiến độ hiện tại:
CT1, CT2, CT3 và trung tâm thương mại: ở được ngay
CT4 đang xây dựng,dự kiến cuối 2011 sẽ bàn giao
CT5 đang xây đưng, dự kiến năm 2012 sẽ bàn giao
CT6 xây được 01 tầng…
Lựa chọn của bạn tùy vào mục đích sử dụng hay đầu tư
Gọi nhanh cho tôi: Minh Hà 0912.351.699/ 0163.515.9999