Bán các căn hộ thuộc chung cư Văn Phú Victoria tòa V3
căn 801; 803; 808; 809; 810
Và các căn thuộc tòa V2: căn 12A03; 12A05.
Giá bán từ 21 triệu đến 23 triệu/m2 tùy căn.
Xin liên hệ theo số: Thanh 0988845766chung cu van phu,van phu victoria,toa V3 chung vu van phu,chung cu van phu,van phu victoria,toa V3 chung vu van phu,chung cu van phu,van phu victoria,toa V3 chung vu van phu,chung cu van phu,van phu victoria,toa V3 chung vu van phu,chung cu van phu,van phu victoria,toa V3 chung vu van phu,chung cu van phu,van phu victoria,toa V3 chung vu van phu,chung cu van phu,van phu victoria,toa V3 chung vu van phu,chung cu van phu,van phu victoria,toa V3 chung vu van phu,chung cu van phu,van phu victoria,toa V3 chung vu van phu,chung cu van phu,van phu victoria,toa V3 chung vu van phu