Đạt Phương Media chuyên cung cấp PG, PB làm lễ tân, roadshow, đứng booth =>
0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp PG, PB cho các Activation, cho các hội chợ
=> 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp PG, PB giới thiệu sản phẩm, đứng line siêu thị
=> 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp PG, PB phát mẫu thử sản phẩm, phát tờ rơi =>
0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp PG, PB mặc mascot, phát leaflet, tiếp thị sản phẩm
=> 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Chuyên cung cáp model trình diễn sản phẩm,
model diễn sàn catwall, model anh => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp Model
bikini => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp Model
làm lễ tân => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp Model
cao trên 1.75 => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp MC cho
các hội nghỉ, hội thảo, cung cấp MC hoạt náo game => 0907 150 220-0937 150
220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp MC cho lễ
khai trương, lễ động thổ, cung cấp MC đám cưới => 0907 150 220-0937 150 220
(Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp MC nổi
tiếng như Thanh Bạch, Quỳnh Hương, Hồng Phượng, Anh Quân, Quyền Linh, Đỗ Thụy,
Thanh Thảo
=> 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp MC cho
các sự kiện lón và nhỏ => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp Ca sỹ,
Nhóm nhạc, Nhóm múa, Nhóm nhảy, Nhóm hài => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp Ca sỹ,
Nhóm nhạc, Nhóm múa, Nhóm nhảy, Nhóm hài => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp Ca sỹ,
Nhóm nhạc, Nhóm múa, Nhóm nhảy, Nhóm hài => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp Ca sỹ,
Nhóm nhạc, Nhóm múa, Nhóm nhảy, Nhóm hài => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp PG, PB làm lễ tân, roadshow, đứng booth =>
0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp PG, PB cho các Activation, cho các hội chợ
=> 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp PG, PB giới thiệu sản phẩm, đứng line siêu thị
=> 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp PG, PB phát mẫu thử sản phẩm, phát tờ rơi =>
0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp PG, PB mặc mascot, phát leaflet, tiếp thị sản phẩm
=> 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Chuyên cung cáp model trình diễn sản phẩm,
model diễn sàn catwall, model anh => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp Model
bikini => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp Model
làm lễ tân => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp Model
cao trên 1.75 => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp MC cho
các hội nghỉ, hội thảo, cung cấp MC hoạt náo game => 0907 150 220-0937 150
220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp MC cho lễ
khai trương, lễ động thổ, cung cấp MC đám cưới => 0907 150 220-0937 150 220
(Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp MC nổi
tiếng như Thanh Bạch, Quỳnh Hương, Hồng Phượng, Anh Quân, Quyền Linh, Đỗ Thụy,
Thanh Thảo
=> 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp MC cho
các sự kiện lón và nhỏ => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp Ca sỹ,
Nhóm nhạc, Nhóm múa, Nhóm nhảy, Nhóm hài => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp Ca sỹ,
Nhóm nhạc, Nhóm múa, Nhóm nhảy, Nhóm hài => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp Ca sỹ,
Nhóm nhạc, Nhóm múa, Nhóm nhảy, Nhóm hài => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


Đạt Phương Media chuyên cung cấp Ca sỹ,
Nhóm nhạc, Nhóm múa, Nhóm nhảy, Nhóm hài => 0907 150 220-0937 150 220 (Mr Đạt)


__________________________________________________ ____________________________

Xin liên hệ với chúng tôi
để được phục vụ tốt nhất!


DƯƠNG TẤN ĐẠT

0907 150 220 - 0937 150 220

GENERAL DIRECTOR

ADD: 98 HỒ VĂN HUÊ F9 QUẬN PHÚ NHUẬN TPHCM