CT 1: 1504
DT: 138,4 m, (3PN, 2VC)
Hướng: TN, Giá 24 tr/m2.(có TL)

2010
DT: 105 m, (2PN, 2VC)
Hướng: ĐB
Giá: 22,5 tr/m2

2108
DT: 106 m (2PN, 2VC)
Giá: 23,5 tr/ m2.

CT3: 1915
DT: 76 m (2PN, 2VC)
Hướng: ĐN, Giá 25 tr/m2.

716
DT 124 m,(3PN, 2 VC)
Hướng: ĐN
Giá: 24,5 m.
Nhà đã sửa chữa, sàn gỗ.

1506
DT: 105 m, (3PN, 2VC)
Giá: 23 tr/m2.

506
DT: 60 m (2PN, 2VC)
Hướng: Nam.
Giá: 27 tr/ m2 ( bán đúng 1,7 tỷ)

CT2: 1001 (căn góc)
DT: 96,5 m (3PN, 2VC)
Giá bán: 2450 tỷ / nhà
Nhà đã hoàn thiện đẹp.
Các phòng ngủ đều có cửa sổ.
Liên hệ Ms Hương 0949797446 or Ms Lộc 0972780333