Công ty Tiến Phát cung cấp SENSOR OMRON E3T chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại liên hệ với chúng tôi:
Danh sách SENSOR OMRON E3T Tiến Phát cung cấp

E3T-FD11 2M
E3T-FD11 5M
E3T-FD11-M1TJ 0.3M
E3T-FD11R 2M
E3T-FD12 2M
E3T-FD12 5M
E3T-FD12-M1TJ 0.3M
E3T-FD12R 2M
E3T-FD13 2M
E3T-FD13 5M
E3T-FD13-M1TJ 0.3M
E3T-FD13R 2M
E3T-FD14 2M
E3T-FD14 5M
E3T-FD14-M1TJ 0.3M
E3T-FD14R 2M
E3T-FL11 2M
E3T-FL11-M1TJ 0.3M
E3T-FL11R 2M
E3T-FL12 2M
E3T-FL12-M1TJ 0.3M
E3T-FL12R 2M

E3T-FL13 2M
E3T-FL13-M1TJ 0.3M
E3T-FL13R 2M
E3T-FL14 2M
E3T-FL14-M1TJ 0.3M
E3T-FL14R 2M
E3T-FL21 2M
E3T-FL21-ECON 0.3M
E3T-FL21-M1TJ 0.3M
E3T-FL21R 2M
E3T-FL22 2M
E3T-FL22-M1TJ 0.3M
E3T-FL22R 2M
E3T-FL23 2M
E3T-FL23-M1TJ 0.3M
E3T-FL23R 2M
E3T-FL24 2M
E3T-FL24-M1TJ 0.3M
E3T-FL24R 2M
E3T-FT11 2M
E3T-FT11 5M
E3T-FT11-M1TJ 0.3M
E3T-FT11-M3J 0.3M
E3T-FT11R 2M
E3T-FT12 2M
E3T-FT12 5M
E3T-FT12-M1TJ 0.3M
E3T-FT12-M3J 0.3M
E3T-FT12R 2M
E3T-FT13 2M
E3T-FT13 5M
E3T-FT13-M1TJ 0.3M
E3T-FT13R 2M
E3T-FT14 2M
E3T-FT14 5M
E3T-FT14-M1TJ 0.3M
E3T-FT14R 2M
E3T-FT21 2M

E3T-FT21-M1TJ 0.3M
E3T-FT22 2M
E3T-FT22-M1TJ 0.3M
E3T-FT23 2M
E3T-FT23-M1TJ 0.3M
E3T-FT24 2M
E3T-FT24 5M
E3T-FT24-M1TJ 0.3M
E3T-SL11 2M
E3T-SL11 5M
E3T-SL11-M1TJ 0.3M
E3T-SL11R 2M
E3T-SL12 2M
E3T-SL12 5M
E3T-SL12-M1TJ 0.3M
E3T-SL12R 2M
E3T-SL13 2M
E3T-SL13 5M
E3T-SL13-M1TJ 0.3M
E3T-SL13R 2M
E3T-SL14 2M
E3T-SL14 5M
E3T-SL14-M1TJ 0.3M
E3T-SL14R 2M
E3T-SL21 2M
E3T-SL21 5M
E3T-SL21-M1TJ 0.3M
E3T-SL21R 2M
E3T-SL22 2M
E3T-SL22 5M
E3T-SL22-M1TJ 0.3M
E3T-SL22R 2M
E3T-SL23 2M
E3T-SL23 5M
E3T-SL23-M1TJ 0.3M
E3T-SL23R 2M
E3T-SL24 2M
E3T-SL24 5M
E3T-SL24-M1TJ 0.3M
E3T-SL24R 2M
E3T-SR21 2M
E3T-SR21 5M
E3T-SR21-M1TJ 0.3M
E3T-SR21R 2M
E3T-SR22 2M
E3T-SR22 5M
E3T-SR22-M1TJ 0.3M
E3T-SR22R 2M
E3T-SR23 2M
E3T-SR23 5M
E3T-SR23-M1TJ 0.3M
E3T-SR24 2M
E3T-SR24 5M
E3T-SR24-M1TJ 0.3M
E3T-SR24R 2M
E3T-ST11 2M
E3T-ST11 5M
E3T-ST11-M1TJ 0.3M

Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------

Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:kinhdoanh@tienphat-automation.com

Chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com