Công Ty Tiến Phát Nhà cung cấp Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ OMRON chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu ,Hãy liên hệ ngay với chúng tôi


Danh sách sản phẩm Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ OMRON Tiến phát Cung cấp
1) Bộ điều khiển nhiệt E5CZ
E5CZ-R2MT
E5CZ-Q2MT
E5CZ-C2MT
E5CZ-R2ML
E5CZ-Q2ML
E5CZ-C2ML
E5CZ-R2MTD
E5CZ-Q2MTD
E5CZ-C2MTD
E5CZ-R2MLD
E5CZ-Q2MLD
E5CZ-C2MLD
E5CZ-R2TU
E5CZ-Q2TU
E5CZ-R2TDU
E5CZ-Q2TDU
E5CZ-R2

2) Bộ điều khiển nhiệt E5AZ
E5AZ-R3T
E5AZ-Q3T
E5AZ-C3T
E5AZ-R3MT
E5AZ-Q3MT
E5AZ-C3MT
E5AZ-R3HMT
E5AZ-Q3HMT
E5AZ-R3HML
E5AZ-Q3HML
E5AZ-C3ML
E5AZ-R3MTD
E5AZ-Q3MTD
E5AZ-C3MTD
E5AZ-R3HMTD
E5AZ-Q3HMTD
E5AZ-R3HMLD
E5AZ-Q3HMLD
E5AZ-C3MLD3) Bộ điều khiển nhiệt E5EZ
E5EZ-R3T
E5EZ-Q3T
E5EZ-C3T
E5EZ-R3MT
E5EZ-Q3MT
E5EZ-C3MT
E5EZ-R3HMT
E5EZ-Q3HMT
E5EZ-R3HML
E5EZ-Q3HML
E5EZ-C3ML
E5EZ-R3MTD
E5EZ-Q3MTD
E5EZ-C3MTD
E5EZ-R3HMTD
E5EZ-Q3HMTD
E5EZ-R3HMLD
E5EZ-Q3HMLD
E5EZ-C3MLD

4) Bộ điều khiển nhiệt E5CN

E5CN-Q2MT-500
E5CN-R2MT-500
E5CN-RT
E5CN-QT
E5CN-CT
E5CN-R2T
E5CN-Q2T
E5CN-Y2T
E5CN-C2T
E5CN-R2H03T-FLK
E5CN-Q2H03T-FLK
E5CN-Y2H03T-FLK
E5CN-C203T-FLK
E5CN-R2HBT
E5CN-Q2HBT
E5CN-Y2HBT
E5CN-C2BT
E5CN-RT
E5CN-QT
E5CN-CT
E5CN-R2T
E5CN-Q2T
E5CN-C2T

5) Bộ điều khiển nhiệt E5EK
E5EK-AA2B
E5EK-AA202
E5EK-AA203
E5EK-AA2-DRT AC100-240
E5EK-AA2-DRT-500 AC100-240
E5EK-AA2-DRT-K AC100-240
E5EK-AA2-DRT AC/DC24
E5EK-AA2-DRT-500 AC/DC24
E5EK-AA2-DRT-K AC/DC24
E5EK-AA2
E5EK-AA2-500
E5EK-PRR2
E5EK-PRR2-500
E5EK-AA2-K
E5EK-AA2-500-K
E5EK-AA2 AC/DC24
E5EK-AA2-500 AC/DC24
E5EK-PRR2 AC/DC24
E5EK-PRR2-500 AC/DC24
E5EK-AA2-K AC/DC24
E5EK-AA2-500-K AC/DC24
E5EK-TAA2 AC100-240
E5EK-TAA2 AC/DC24


6) Bộ điều khiển nhiệt E5EN

E5EN-R1T AC100-240
E5EN-Q1T AC100-240
E5EN-C1T AC100-240
E5EN-R3HT AC100-240
E5EN-Q3HT AC100-240
E5EN-C3T AC100-240
E5EN-R3H01T-FLK AC100-240
E5EN-Q3H01T-FLK AC100-240
E5EN-R3H03T-FLK AC100-240
E5EN-R3HT AC/DC24
E5EN-Q3HT AC/DC24
E5EN-Q3HBT AC/DC24
E5EN-Q3HHT AC100-240
E5EN-R3MT-500 AC100-240
E5EN-C3MT-500 AC100-240
E5EN-R3HMT-500 AC100-240
E5EN-Q3HMT-500 AC100-240
E5EN-R3MT-500 AC/DC24
E5EN-C3MT-500 AC/DC24
E5EN-R3ML-500 AC100-240
E5EN-C3ML-500 AC100-240
E5EN-C3YMT-500 AC100-240

7) Bộ điều khiển nhiệt E5EZ
E5EZ-R3
E5EZ-R3
E5EZ-Q3
E5EZ-C3
E5EZ-A3
E5EZ-PRR2T AC100-240
E5EZ-PRR2BT AC100-240
E5EZ-PRR201T AC100-240
E5EZ-PRR203T AC100-240
E5EZ-PRR2L AC100-240
E5EZ-PRR2BL AC100-240
E5EZ-PRR201L AC100-240
E5EZ-PRR203L AC100-240


8) Bộ điều khiển nhiệt E5GN
E5GN-RTC AC100-240
E5GN-QTC AC100-240
E5GN-RP AC100-240
E5GN-QP AC100-240
E5GN-R1TC AC100-240
E5GN-Q1TC AC100-240
E5GN-R1P AC100-240
E5GN-Q1P AC100-240
E5GN-R03TC-FLK AC100-240
E5GN-Q03TC-FLK AC100-240
E5GN-R03P-FLK AC100-240
E5GN-Q03P-FLK AC100-240
E5GN-RTC AC/DC24
E5GN-QTC AC/DC24
E5GN-RP AC/DC24
E5GN-QP AC/DC24
E5GN-R1TC AC/DC24
E5GN-Q1TC AC/DC24
E5GN-R1P AC/DC24
E5GN-Q1P AC/DC24
E5GN-R03TC-FLK AC/DC24
E5GN-Q03TC-FLK AC/DC24
E5GN-R03P-FLK AC/DC24
E5GN-Q03P-FLK AC/DC24
E5GN-RTC AC100-240
E5GN-QTC AC100-240
E5GN-RP AC100-240
E5GN-QP AC100-240
E5GN-R1TC AC100-240
E5GN-Q1TC AC100-240
E5GN-R1P AC100-240
E5GN-Q1P AC100-240
E5GN-R03TC-FLK AC100-240
E5GN-Q03TC-FLK AC100-240
E5GN-R03P-FLK AC100-240
E5GN-Q03P-FLK AC100-240
E5GN-RTC AC/DC24
E5GN-QTC AC/DC24
E5GN-RP AC/DC24
E5GN-QP AC/DC24
E5GN-R1TC AC/DC24
E5EZ-R3
E5CZ-R2
E5AZ-R3
E5GN-Q1TC AC/DC24
E5GN-R1P AC/DC24
E5GN-Q1P AC/DC24
E5GN-R03TC-FLK AC/DC24
E5GN-Q03TC-FLK AC/DC24
E5GN-R03P-FLK AC/DC24
E5GN-Q03P-FLK AC/DC24
E5CZ-R2 AC100-240
E5CZ-Q2 AC100-240

9) Bộ điều khiển nhiệt E5EK
E5EK-AA2B
E5EK-AA202
E5EK-AA203
E5EK-AA2-DRT AC100-240
E5EK-AA2-DRT-500 AC100-240
E5EK-AA2-DRT-K AC100-240
E5EK-AA2-DRT AC/DC24
E5EK-AA2-DRT-500 AC/DC24
E5EK-AA2-DRT-K AC/DC24
E5EK-AA2 E5EK-AA2-500
E5EK-PRR2
E5EK-PRR2-500
E5EK-AA2-K
E5EK-AA2-500-K
E5EK-AA2 AC/DC24
E5EK-AA2-500 AC/DC24
E5EK-PRR2 AC/DC24
E5EK-PRR2-500 AC/DC24
E5EK-AA2-K AC/DC24
E5EK-AA2-500-K AC/DC24
E5EK-TAA2 AC100-240
E5EK-TAA2 AC/DC24

10) Bộ điều khiển nhiệt E5EN
E5EN-R1T AC100-240
E5EN-Q1T AC100-240
E5EN-C1T AC100-240
E5EN-R3HT AC100-240
E5EN-Q3HT AC100-240
E5EN-C3T AC100-240
E5EN-R3H01T-FLK AC100-240
E5EN-Q3H01T-FLK AC100-240
E5EN-R3H03T-FLK AC100-240
E5EN-R3HT AC/DC24
E5EN-Q3HT AC/DC24
E5EN-Q3HBT AC/DC24
E5EN-Q3HHT AC100-240
E5EN-R3MT-500 AC100-240
E5EN-C3MT-500 AC100-240
E5EN-R3HMT-500 AC100-240
E5EN-Q3HMT-500 AC100-240
E5EN-R3MT-500 AC/DC24
E5EN-C3MT-500 AC/DC24
E5EN-R3ML-500 AC100-240
E5EN-C3ML-500 AC100-240
E5EN-C3YMT-500 AC100-240


Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------

[color=red]Tien Phat Automation Co.,ltd [/color]
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:kinhdoanh@tienphat-automation.com

chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com