Để đáp ứng nhu cầu học Kế toán Xây dựng của các bạn học viên, Kimi Training liên tục khai giảng lớp Kế toán Xây dựng Thực hành.Lịch khai giảng: 18h30 Tối thứ 3 ngày 24/05/2011

Địa điểm học: Số 95 Trung Liệt – Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

Nội dung khóa học:
- Giới thiệu, ôn lại kiến thức Kế toán;
- Dự toán và hợp đồng xây dựng;
- Thực hành Kế toán Xây dựng cơ bản;
- Quy trình Ghi sổ Tổng hợp trong Doanh nghiệp Xây dựng;
- Lập Báo cáo Tài chính
- Kiểm tra, Phân tích Báo cáo Tài chính
- Điều chỉnh Báo cáo Tài chính.
Thời gian học: 12 buổi, Học phí: 1.900.000 đồng
Sinh viên được ưu đãi 10% học phí.
Mọi thông tin xin liên hệ:
098.441.7791 – Bạn Nga
0943.900.200 - Bạn Tạo