Vincom village xut ngoi giao và hàng ca nhà đu tư – LH 0938166626

Biệt thự mặt hồ, hàng của nhà là chính
Hl3 ô 10 dt 250m gốc 63,133,000
Hl3 ô 11 dt 250m gốc 63,133,000
Hl3 ô 12 dt 250m gốc 63,133,000
Hl3 ô 13 dt 250m gốc 63,133,000
Hl3 ô 14 dt 250m gốc 63,133,000
HS 5 ô 23 dt 250m gốc 62,620,000
HS5 ô 30 dt 250m gốc 62,930,000
HS 5 ô 40 dt 250m gốc 63,437,500
Hs5 ô 41 dt 257,1 giá 62,620,000
HL 1 ô 8 dt 260,8 gốc 64,640,000
HL1 ô 12 dt 250m gốc 64,655,000
HL1 ô 13 dt 250m gốc 64,655,000
HL1 ô 14 dt 250m gốc 64,655,000
HL1 ô 15 dt 250m gốc 64,655,000
HL1 ô 16 dt 250m gốc 64,655,000
Tất cả bán chênh 50 triệu
Hp4 ô 14, 215,1m, gốc 62,930,000
HP4 ô 15, 16 dt 215,6m gốc 61,915,000
Chênh 120tr
HS3 ô 57 dt 200m gốc 65,280,000
HS3 ô 58 dt 202,7m gốc 64,960,000
HS1 ô 15,16,17 dt 200 gốc 62,500,000
Chênh 200tr
Cọc 500tr, 1 tuần xuống 20tr*dt( tương đương 30%)
Mọi Thông tin chi tiết xin liên hệ Duyên 0938.166.626