Các suất ngoại giao dự án Village Sài Đồng!
Hl3 ô 10 dt 250m gốc 63,133,000
Hl3 ô 11 dt 250m gốc 63,133,000
Hl3 ô 12 dt 250m gốc 63,133,000
Hl3 ô 13 dt 250m gốc 63,133,000
Hl3 ô 14 dt 250m gốc 63,133,000
HS 5 ô 23 dt 250m gốc 62,620,000
HS5 ô 30 dt 250m gốc 62,930,000
HS 5 ô 40 dt 250m gốc 63,437,500
HL 1 ô 8 dt 260,8 gốc 64,640,000
HL1 ô 12 dt 250m gốc 64,655,000
HL1 ô 13 dt 250m gốc 64,655,000
HL1 ô 14 dt 250m gốc 64,655,000
HL1 ô 15 dt 250m gốc 64,655,000
HL1 ô 16 dt 250m gốc 64,655,000
Bán chênh từ 80-100 triệu
Ngoài ra còn 2 ô DT200m đẹp nhất dự án
HS3- ô 56 và 57 Chênh 235 triệu.
Chi tiết vui lòng liên hệ: Mr Quyền
Sàn BĐS SLand, Tầng 4 tòa nhà Đinh Lê, N09 Trần Đăng Ninh
ĐT: 04 62811549; DĐ: 0168 220 5555; 090 664 1386