tất cả đều là giá gốc, Chênh gốc là 80 triệu,chênh lên bao nhiêu bên bán hưởng


HL 3 gồm các ô đường Hoa lan

-10 S=250 Giá 63.133, hướng tây
- 11 S=250 Giá: 63.133,hướng tây
- 12 S=250 Giá:63.133,hướng tây
- 13 S=250 Giá:63.133,hướng tây
- 14 S=250 Giá:63.133hướng dtây


HS 5 còn các ô đường hoa sữa

- 23 S=257.1 Giá: 62.620, tây bắc
- 30 S=243.8 Giá: 62.930, tây bắc
- 40 S=250 Giá 63.437.500 tây bắc

------------------------------------
HL 1 còn các ô đường hoa lan

- 8 S=260.8 Giá: 64.640, nam
- 12 S=250 giá 64.655.500, tây nam
- 13 S=250 giá 64.655.500,tây nam
- 14 S=250 giá 64.655.500,tây nam
- 15 S=250 giá 64.655.500,tây nam
- 16 S=250 giá 64.655.500,tây nam


Còn 2 lô diện tích 200 lô 56 và 57 của HS 3 đẹp nhất dự án, nhưng chênh 230 triệu


LH: mr.Mạnh 0988 400 646