Lắp mạng internet FPT Hải Phòng
Báo giá cùng khuyến mãi internet FPT Hải Phòng - tháng 5/2011. Chào đón các ngày lễ lớn, FPT Hải Phòng tiếp tục mang đến nhiều khuyến mãi có lợi cho người tiêu dùng