Các bạn vào tham khảo nhé thanks
Công ty TNHH viễn thông Ân Bảo

http://abtelecom.com.vn/Abouts/Gioi_...An_Bao-41.html

alo cho mình nhé 0969626868