Công ty TNHH viễn thông Ân Bảo
http://abtelecom.com.vn/Abouts/Gioi_...An_Bao-41.html

Các bạn vào tham khảo nhé thanks
http://abtelecom.com.vn/News/KHUYEN_MAI_MAY_DIEN_THOAI__EVNTELECOM-166.html#

alo cho mình nhé 0969626868