Tôi đang cần thanh lý Lô E38 DT: 1218m2 - Hai lô mặt chính sông, vị trí đẹp nhất của làn mặt sông. Giá gốc 1,5 tr/m2 thuộc giai đoạn 1. - đóng 90% giá trị hợp đồng E39- Dtích = 969m2, Chính làn sông Vị trí đẹp giá hấp dẫn E48- Dt 1021. Làn 2 hướng sông vị trí đẹp G143- Dt 1180m2 Chính làn sông Vị trí đẹp G163- Dt 1985m2 Chính làn sông Liên hệ: 0977.499.970