liền kề TST* nhà vườn tst* tst đại học vân canh, án tst,liền kề TST* nhà vườn tst* tst đại học vân canh , dự án tst, du an tst, tst dai hoc van canh
Bán liền kề TST
Khu mới còn các lô sau
· .LK 2 ô 57, 64 DT 80m giá gốc 38 bán 44.5 tr/m
· LK 3 ô 25 DT 80m giá gốc 38 bán 44.5 tr/m
· LK 5 ô 19 DT 88,5m giá gốc 39 bán 45 tr/m
· LK6 ô 44, 45 DT 99m gốc 39
Khu cũ LK 10 ô 17 dt 64m đã đóng 100 % giá bán 58,5
NV 5 ô 18 Dt 140m hướng ĐN đã đóng 80% gốc 16tr giá bán 37
LH : Hằng 098.5067.722 – 0904337938
lien ke van canh tst, lien ke dai hoc van canh tst, lien ke dai hoc van canh tst, lien ke dai hoc van canh tst, lien ke dai hoc van canh tst, lien ke dai hoc van