Cần bán CCCC Làng Việt Kiều Châu Âu:
+tầng 14 căn 05: S= 102,9m2 ; gốc 900 USD(tỷ giá 17,812 vnd), tòa 1; bán 1320$
Chi tiết xin liên hê :A. Kiên : 0938668106
CTY CP ĐẦU TƯ BIC VIỆT NAM SGD: P501, Tòa N4B, Lê Văn Lương Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, HN.
Tel: (+844) 3 556 0108 Fax: (+844) 3 556 0109 Email: contact@batdongsanbic.com Website: www.batdongsanbic.com

Làng Việt Kiều Châu Âu Làng Việt Kiều Châu Âu Làng Việt Kiều Châu Âu Làng Việt Kiều Châu Âu Làng Việt Kiều Châu Âu Làng Việt Kiều Châu Âu Làng Việt Kiều Châu Âu Làng Việt Kiều Châu Âu Làng Việt Kiều Châu Âu Làng Việt Kiều Châu Âu Làng Việt Kiều Châu Âu Làng Việt Kiều Châu Âu Làng Việt Kiều Châu Âu Làng Việt Kiều Châu Âu Làng Việt Kiều Châu Âu Làng Việt Kiều Châu Âu