Cần bán CCCC Victoria Văn Phú:
+ tòa V2 căn 2605: S=116,7 m2; gốc 17 tr/m2 (chưa VAT) đóng 30% bán 22 tr/m2
+ tòa V1 căn 2605: S=116,7 m2; gốc 17 tr/m2 (chưa VAT) đóng 30% bán 22 tr/m2
+ tòa V3 căn 2605: S=114,35 m2; gốc 17 tr/m2 (chưa VAT) đóng 30% bán 22 tr/m2
+ tòa V1 căn 2605: S=95,31 m2; gốc 17 tr/m2 (chưa VAT) đóng 30% bán 22 tr/m2

Chi tiết xin liên hê :A. Kiên : 0938668106
CTY CP ĐẦU TƯ BIC VIỆT NAM SGD: P501, Tòa N4B, Lê Văn Lương Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, HN.
Tel: (+844) 3 556 0108 Fax: (+844) 3 556 0109 Email: contact@batdongsanbic.com Website: www.batdongsanbic.com

Victoria Văn Phú Victoria Văn Phú Victoria Văn Phú Victoria Văn Phú Victoria Văn Phú Victoria Văn Phú Victoria Văn Phú Victoria Văn Phú Victoria Văn Phú Victoria Văn Phú Victoria Văn Phú Victoria Văn Phú Victoria Văn Phú Victoria Văn Phú Victoria Văn Phú Victoria Văn Phú Victoria Văn Phú