Tôi đang cần bán một số căn của chung cư Times City:
T3-tầng 21-15 giá 32,8 ck 1%.
T7-tầng 12-12b giá 34+30.
T6-tầng 7-16 giá 31,3,ck 0.5%.
T1 tất cả các căn tầng 17.
Ai có nhu cầu xin liên hệ.Khánh Linh ;0936251482/0989551709
tag: chung cư cao cấp, bán chung cư, bán chung cư cao cấp, chung cư cao cấp times city, times city, dự án eco city, dự án times city, bán times city, ban cccc times city, bán cccc eco city, chung cư eco city, chung cư times city