☻^^☻Bán chung cư điện lực.”0987-822-686”.chung cư điện lực.
☻^^☻Bán chung cư điện lực.”0987-822-686”.chung cư điện lực.
☻^^☻Bán chung cư điện lực.”0987-822-686”.chung cư điện lực.Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc, Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc, Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc, Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc, Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,
Mr Sơn – 0987.822.686
Web: http://nhadat90.divivu.com
Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc, Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc, Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,
Hiện nay tôi đang bán một số căn của tầng 6,7,9,10,14,15,18,20,23 :
Tầng 9 : căn số 11 : S=100m2
Tầng 6 : căn số 5 : S=95m2
Tầng 7 : căn số 3 : S=97m2
Tầng 10 : căn số 11 : S=100m2
Tầng 14 : căn số 03: S=97m2, căn số 04 : S=89m2
Tầng 15 : căn số 15 : S=163m2
Tầng 18 : căn số 10 : 109m2
Tầng 20 : căn số 05 : 100m2 , căn số 04 : 89m2
Tầng 23 : căn số 10 : 109m2
Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,
Giá bán: 28.5tr/m2 – 29.5tr/m2 ( tùy căn và tầng )
Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,
Giá bán Cam Kết rẻ nhất trên thị trường.
Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,
Ai có nhu cầu liên hệ: Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,
Mr Sơn – 0987.822.686Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,
Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,
Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,
Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,
Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,


Tag:
Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,
Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,
Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,
Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,
Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,
Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,
Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,
Chung cư điện lực , bán chung cư điện lực, chung cư dien luc, ban chung cu dien luc,