@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
chung cư số 1 nguỵ như kon tum, chung cu so 1 nguy nhu kon tum, chung cư điện lực,chung cư số 1 nguỵ như kon tum, chung cu so 1 nguy nhu kon tum, chung cư điện lực,chung cư số 1 nguỵ như kon tum, chung cu so 1 nguy nhu kon tum, chung cư điện lực,chung cư số 1 nguỵ như kon tum, chung cu so 1 nguy nhu kon tum, chung cư điện lực,chung cư số 1 nguỵ như kon tum, chung cu so 1 nguy nhu kon tum, chung cư điện lực,
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà nội
Mr.Sơn-0987.822.686
website : http://nhadat90.divivu.com

- Vị trí: Nằm ở số 1 Ngụy Như Kon Tum

- Kết cấu: Tòa nhà 25 tầng, trong đó có 2 tầng hầm, tầng 1-6 là tầng văn phòng, tầng 7-21 là căn hộ chung cư, tầng 22 -25 là tầng Penhouse. Diện tích: có 3 loại diện tích 88, 100, 160 m2. Giá gốc: 23 tr/m2

Hiện nay tôi đang bán một số căn của tầng 6,7,9,10,14,15,18,20,23 :

Tầng 9 : căn số 11 : S=100m2 ; giá 29.5tr/m2
Tầng 6 : căn số 5 : S=95m2 , giá 28.5tr/m2
Tầng 7 : căn số 3 : S=97m2, giá 29.3tr/m2
Tầng 10 : căn số 11 : S=100m2; giá 29.5tr/m2
Tầng 14 : căn số 03: S=97m2, giá 29.5tr/m2 . Căn số 04 : S=89m2 ; giá 29.5tr/m2
Tầng 15 : căn số 15 : S=163m2 , giá 29tr/m2 ;
Tầng 18 : căn số 10 : 109m2 ; giá 29tr/m2
Tầng 20 : căn số 05 : 100m2 ,giá 29 tr/m2 . Căn số 04 : 89m2
Tầng 23 : căn số 10 : 109m2 ; giá 29.4tr/m2 .

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ :

Mr.Sơn : 0987.822.686 / 0949.112.659 (phụ trách dự án)@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum
@^^Chung cư số 1 ngụy như kon tum.Chung Cu so 1 nguy nhu kontum