Hp HP Compaq dc7100 Ultra-slim Desktop PC
- Main intel 915/sk 775, sound, lan, vga 128Mb on board; DVDRom; fdd
- CPU: PenIV 2.8GHz
- DDRam 1: 512(256*2)
- HDD 40Gb SATA
- DVDRoom slim
Giá: 1.822.000 VNĐ


Có nhiều cấu hình cho quý khách lựa chọn
vui lòng truy cập http://www.maytinhdongbo.com