24T2 DT 122m gồm 2 phòng ngủ , 1 phòng khách , 1 bếp , 1 lô gia
Đầy đủ nội thất đẹp sang trọng
GIá 1000$
18T2 Dt 65m 1 Phong ngủ 1 phòng khách
Đầy đủ nộ thất rất đẹp sang trọng
Giá 700$
17T11 Dt 70m 2 phòng ngủ 1 phong khách
Đầy đủ nội thất tiên nghi
Giá 800$
17T2 Dt 110 2 phòng ngủ 1 phòng khách
Đầy đủ nội thát nhập ngoại,xịn
GIá 1200$