Bán chung c ư gi á r ẻ -- h ợp l ý nh ất th ị tr ư ờng
c ơ h ội!!!
THE PRIDE b án g ấp The pride gi á r ẻ nh ất_
to à CT1 c ăn 20 t ầng 24 DI ỆN TÍCH 97,55M GI Á 25,3ch ủ thu.
h àng ch ính ch ủ
c ăn C2 to à ct4 t ầng 18 gi á 23.5 bao VAT và phí bảo trì
chọn căn chọn tầng
Giá bán: cam kết giá bán cạnh tranh nhất thị trường.</B>
[IMG]file:///C:/Users/media/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
Người liên hệ: Phạm Nhung - Trao Niềm Tin - Nhận Chữ Tín !
Địa chỉ: 69 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội ( Gần Ngã Tư Sở)
Điện thoại: 0435641941- Mobile: 0984201087

[IMG]file:///C:/Users/media/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]