Hesco văn quán- </B>


CĂN A6 TẦNG 26 GIÁ 20

TOÀ 50 TẦNG
T ầng 16 c ăn B6 GI Á 21.5 CH Ủ THU
CĂN C1 TẦNG 12 GIÁ 20 CĂN C2 TẦNG 10 GIÁ 20
L àm vi ệc Ch</B> ính ch ủ.. CẦN BÁN GẤP. NHẬN CỌC NGAY!!!!

Người liên hệ: Phạm Nhung - Trao Niềm Tin - Nhận Chữ Tín !
Địa chỉ: 69 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội ( Gần Ngã Tư Sở)
Điện thoại: 0435641941- Mobile: 0984201087

[IMG]file:///C:/Users/media/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]