CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT TRUNG
Đ/c: 1283 Đường Giải Phóng _- Hoàng Liệt -Hoàng Mai -Hà Nội
Văn phòng đại diện : vinaxuki : chuyên phân phối xe ô tô tải cho các tỉnh phía Bắc
LỢI ÍCH KHI QUÝ KHÁCH HÀNG NHẬN XE TẠI ĐỊA ĐIỂM CỦA CHÚNG TÔI
BẢO HÀNH + THAY DẦU MIỄN PHÍ 3 LẦN + PHỤ TÙNG THAY THẾ CHÍNH HÃNG VINAXUKI
PHỤC VỤ QUÝ KHÁC HÀNG NHIỆT TÌNH VÀ CHU ĐÁO.


ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH TẠI ĐỊA CHỈ
1283 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG HÀ NỘI
NGUYỄN VĂN THÁI : 0976 528 124

XE TẢI EURO II, EURO III
TT Loại xe Giá mới (đã bao gồm 10%VAT)
1. Xe tải HFJ 1011G - 650kg 111.500.000
2. Xe ô tô tải 990T - 990kg 149.900.000
3.Xe ô tô tải 1240T - 1240kg 167.000.000
4.Xe ô tô tải 1490T - 1490T 179.000.000
5.Xe ô tô tải 1980T - 1980kg 205.400.000
6.Xe ô tô tải 3450T - 3450kg 227.000.000
7.Xe ô tô tải 1044TL - 1995kg 224.500.000
8.Xe ô tô tải 1047 TL - 2500kg 234.000.000
9.Xe ô to tải 2500TL - 2500kg 213.000.000
10.Xe ô tô tải 3490TL - 3490kg 255.000.000
11.Xe ô tô tải 3500TL - 3500kg 289.000.000
12.Xe ô tô tải 4000TL - 4000kg 313.000.000
13.Xê ô tô tải 5500TL - 5500kg 325.000.000
14.Xê ô tô tải 6000TL - 6000kg 354.000.000
15.Xê ô tô tải 6500TL - 6500kg 395.000.000
16.Xê ô tô tải 7500TL - 7500kg 389.000.000
17.Xê ô tô tải 8500TL - 8500kg 460.000.000
18.Xê ô tô tải 7000TL 4x4 - 7000kg 420.000.000
XE BEN EURO II, EUROIII
TT Loại xe Giá mới (đã bao gồm 10%VAT)
1.Xe tải tự đổ 1011TD - 550kg 122.500.000
2.Xe tải tự đổ 1200BA - 1200kg 130.000.000
3.Xe tải tự đổ 1250BA - 1250kg 128.000.000
4.Xe tải tự đổ 1990BA - 1990kg 176.400.000
5.Xe tải tự đổ 2500BA 4x4 - 2500kg 236.000.000
6.Xe tải tự đổ 2500BA - 2500kg 198.450.000
7.Xe tải tự đổ 2500BK - 2500kg
8.Xe tải tự đổ 2700BA - 2700kg 270.900.000
9.Xe tải tự đổ 3250BA - 3250kg 292.950.000
10.Xe tải tự đổ 3490BA - 3490kg 294.000.000
11.Xe tải tự đổ 3490BA 4x4 - 3490kg 339.000.000
12.Xe tải tự đổ 5000BA - 5000kg 337.050.000
13.Xe tải tự đổ 6000BA 4x4 - 6000kg 412.950.000
14.Xe tải tự đổ 6000BA - 6000kg 365.400.000
15.Xe tải tự đổ 6500BA - 6500kg 377.300.000
16. Xe tải tự đổ 7000BA - 7000kg 418.950.000
17.Xe bán tải pickup650x - 05 chổ 296.000.000
Xe du lịch
Xe con 5 chổ HFJ7110E 240.000.000
XE TẢI HẠNG NẶNG:
Xe con 5 chổ HFJ7110E 240.000.000
Xe bán tải pickup650x - 05 chổ 296.000.000
XE TẢI NẶNG VINAXUKI
Xe tải XK7TL1 - 25 Tấn 607.670.000
Xe tải XK10TL1 - 20 Tấn 613.880.000
Xe tải XK13TL1 - 23 Tấn 655.000.000
Xe Tải XK10TD3 - 31 Tấn 999.100.000
Xe Tải - 11 Tấn 493.370.000
XE BEN - ĐÔNG PHONG
Xe ben XK10TD3 - 23 Tấn 736.450.00
Xe ben XK10TD3 - 31 Tấn 1.058.840.000
Xe ben XK7TD1 - 17 Tấn 653.020.000
Xe ben XK10TD1 - 20 Tấn 636.540.000
Xe ben XK10TD2 - 25 Tấn 864.320.000