BÁN DỰ ÁN TUẦN CHÂU ECO-PARK

Hiện tại chúng tôi đang có một số ô tại dự án Tuần châu ecopark cần bán sau :
BG16 : S=120m2, (tiến độ đóng tiền 30%)
BG 18 : S= 120 m2 ( tiến độ đóng tiền 30% )
BG 14 – 07 : S= 120 m2 ( tiến độ đóng tiền 90%)
BT 11 : S =300m2 tiến độ đóng tiền 30%)
Giá thỏa thuận
Liên hệ : Mr. Kien
Cell Phone:0945.383.388
Email:kien.nn@truonghung.vn
Tư vấn 24/7 miễn phí