T10 tầng 10 căn 3,căn 17 giá gốc + ck 2%
T10 tầng 16,19 căn 16 giá gốc +ck 1%
T10 tầng 21 căn 3 giá gốc +ck 1,5%..các căn 4,6,12,12b,5,7,12a,15,18 giá gốc +ck 3,5%
Ai có nhu cầu liên hệ mình nhé: Dương 0942991010