Xem cỡ ảnh lớn

Thông tin chi tiết:

Serial No 08689.03/001
Customs tariff number:85015220
Net weight: 56kg
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA ATECH
Chuyên: động cơ - dong co