CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La,

Cần bán các căn hộ chung cư xa la CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 thuộc dự án khu đô thị mới xa la Hà Đông (Phúc La, Hà Đông, Hà Nội).

Căn hộ CC Xa la CT4, gồm 3 tòa A, B, C giá gốc 11,7, 12,5, và 14,5
CT5 giá gốc là 16,7 triệu đồng / m2.
Căn hộ CC Xa La CT6 giá gốc là 19,5 triệu đồng / m2.

Căn hộ CC Xa La CT4 gồm P10.06, P16.03, 18.15, P18.9, P19.03, P19.10, P21.9 diện tích từ 62m2 đến 74 m2, giá bán từ 24.5 triệu đến 25.5 triệu.

Căn hộ CC Xa La CT4 gồm P22.09, P22.10, P22.5 diện tích từ 62 đến 74 m2, giá bán từ 22.5 triệu đến 23.5 triệu/m2.

Căn hộ CC Xa La CT4 gồm các tầng từ 2 đến 5 và 25 đến 31 diện tích từ 62 đến 74 m2 giá bán từ 21.5 triệu đến 22 triệu (P8.04, P31.01…).

Căn hộ CC Xa La CT5 diện tích từ 62 đến 74 m2 có giá từ 21 triệu đến 22 triệu ( P20.05, P18.09, P5.06…).

Căn hộ CC Xa La CT6 gồm P12.8, P20.05, P22.03 P23.13 diện tích từ 62 đến 74 m2 có giá chênh từ 120 triệu đến 160 triệu/ căn.
Căn hộ CC Xa La CT6 gồm P30.8, P30.9 diện tích từ 62 đến 74 m2 có giá chênh từ 40 đến 90 triệu đồng / căn.

Tiến độ chung cư Xa La thuộc dự án khu đô thị mới Xa La Hà Đông như sau:

- Chung cư Xa La CT1, CC Xa La CT2, CC Xa La CT3 đã bàn giao nhà và có dân sinh sống (thanh toán 100% giá gốc).
- Chung cư Xa La CT4, CC Xa La CT5 đã xây đến tầng 30, dự kiến Quý I/II năm 2012 sẽ bàn giao nhà. Tiến độ thanh toán CC Xa La CT4 là 80% giá gốc, CC Xa La CT5 là 40% giá gốc.
- Chung cư Xa La CT6, CC Xa La CT6B đang thi công móng, dự kiến Năm 2013 bàn giao nhà, CC Xa La CT6 thanh toán 20% giá gốc
Ai có nhu cầu xin liên hệ:
Mss: Hằng 0904337938

CC Xa La, dự án xa la, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, khu đo thị xa la, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, khu độ thị xa la, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La,
</B>