tôi có 1 nhà trẻ đang hoạt động tốt tại Q1, cần tìm đối tác để sang lại toàn bộ.

xin liên hệ: 0908347168 (có thêm nhiều ưu đãi)