chung cu ct4 xala, chung cu xa la, khu đô thị xa la, xa la ha dong, khu đo thi moi xa la, do thi moi xala,CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, chung cư ct4 xa la, chung cư ct5 xa la, chung cư ct6 xa la, chung cư ct1 xa la, chung cư ct2 xa la
Chung cư ct4 Xa la gồm 3 tòa. A,B,C. gồm các dt 52,3m 62,8m 67,8m, 69,5m.Tòa cao 34 tầng
* 8.07 - 27.07-13.07 - 3207 dt 62.8m ban công hướng TB
* 10.04 dt 52,3m - 17.05 dt 53,4m - 18.11 69,5m
* 10.02 dt 67,8m
Và còn nhiều dt khác
Đã đóng được 80%, công trình xây dựng đến tầng 32, quý 4 năm 2012 giao nhà.
LH : Mss Minh 098.5067.722 - Thu 0904337938
chung cu ct4 xala, chung cu xa la, khu đô thị xa la, xa la hà đông, xa la ha dong, khu đo thi moi xa la, do thi moi xala,CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La,