Liền kề Tùng Phương-liền kề Tùng Phương sổ đỏ đã có
Diện tích liền kề</B> : 90 - 95 - 98 - 100 -108m2
Diện tích biệt thự</B>: 168 - 175 - 180 - 200 - 208 - 300m2
Giá gốc</B> : 5tr/m2</B> hợp HĐGV
Giá bán</B> : LK giá 15 - 15.5, BT giá :14 - 14.5
Xuống tiền: </B> Đợt 1</I> khách hàng chỉ phải xuống có 10 % . </B>
Đợt 2</B>: Trong vòng 6 tháng kể từ khi ký hợp đồng, khách hàng đóng tiếp 40 %
Đợt 3</B>: Trong vòng 6 tháng tiếp theo đóng tiếp 50% và bàn giao cơ sở hạ tầng, nhận biên bản bàn giao đất
Đây là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, để chọn được ô đẹp và rẻ nhất.</B>
Hãy liên hệ với Ms. Hương: 0943.075.838/0937.1986.85 </B>