Xem cỡ ảnh lớn

Frame size 180, 200, 225 , 250, 280, 315 and 400 Output power Excitation 25 to 1400 kW 110 - 440 V Voltages Up to 815 V Number of poles 4 or 6 Torque range 265 - 21757 Nm


CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA ATECH
Chuyên: động cơ - dong co