Dự án ceo quốc oai/bán biệt thự ceo quốc oai các loại diện tích giá hấp dẫn
Dự án ceo quốc oai/biệt thự ceo quốc oai/bt ceo quốc oai/ Dự án ceo quốc oai/biệt thự ceo quốc oai/bt ceo quốc oai/ Dự án ceo quốc oai/biệt thự ceo quốc oai/bt ceo quốc oai/ Dự án ceo quốc oai/biệt thự ceo quốc oai/bt ceo quốc oai/ Dự án ceo quốc oai/biệt thự ceo quốc oai/bt ceo quốc oai/ Dự án ceo quốc oai/biệt thự ceo quốc oai/bt ceo quốc oai
Dự án CEO Quốc Oai được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hoàn hảo về hạ tầng xã hội để trở thành một khu dân cư cao cấp, khu phức hợp văn phòng, thương mại, thể thao, giải trí tiêu chuẩn quốc tế. Đây chính là môi trường sống lý tưởng, là ngôi nhà tương lai của bạn.
- Tên chính thức: Dự án đô thị mới N1+N3, thuộc Khu đô thị mới Quốc Oai
- Tên giao dịch: Dự án đô thị mới CEO Quốc Oai
- Vị trí: Hấp dẫn, thuận tiện
- Diện tích đất : 244.178m2
- Đất xây dung nhà ở : 92.811m2
- Đất công trình công cộng : 41.982m2
- Đất cây xanh : 13.694m2
- Đất mặt nước(mương) : 6.747m2
- Đất giao thông nội bộ : 41.967m2
- Đất giao thông quy hoạch chung : 43.566m2
- Đất công trình kỹ thuật đầu mối : 3.341m2
- Biệt thự: 330 ô
- Diện tích từ 180m2 đến 530m2
Dự án ceo quốc oai/biệt thự ceo quốc oai/bt ceo quốc oai/ Dự án ceo quốc oai/biệt thự ceo quốc oai/bt ceo quốc oai/ Dự án ceo quốc oai/biệt thự ceo quốc oai/bt ceo quốc oai/ Dự án ceo quốc oai/biệt thự ceo quốc oai/bt ceo quốc oai/ Dự án ceo quốc oai/biệt thự ceo quốc oai/bt ceo quốc oai/ Dự án ceo quốc oai/biệt thự ceo quốc oai/bt ceo quốc oai