Chung cu hesmico xala, can ho chung cu hesmico xala, khu do thi hesmico xala, du an xala, xala, Chung cu hesmico xala, can ho chung cu hesmico xala, khu do thi hesmico xala, du an xala, xala, Chung cu hesmico xala, can ho chung cu hesmico xala, khu do thi hesmico xala, du an xala, xala


Chung cư Hesmico Xala
Chủ đầu tư, công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Tôi có các căn từ tầng 15 đến 21 chung cư Hesmico Xala với các diện tích 78m2, 85m2, 89m2
Giá gốc 13.5
Giá bán = gốc + chênh thấp
Tòa nhà 35 tầng, đóng 80%, đầu năm 2102 nhận nhà

Quý khách vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin HÀ THU : 0936.392.293

Chung cu hesmico xala, can ho chung cu hesmico xala, khu do thi hesmico xala, du an xala, xala, Chung cu hesmico xala, can ho chung cu hesmico xala, khu do thi hesmico xala, du an xala, xala, Chung cu hesmico xala, can ho chung cu hesmico xala, khu do thi hesmico xala, du an xala, xala