Bán liền kề cienco5 mê linh khu cũ và khu mới
- Khu cũ: LK10-ô28, S=100m2; LK16-ô50, S=100m2; LK1-ô8,S=100m2
- Khu mới: LK16-ô5, S=95m2, đường 21.5m; LK8-ô5,S=90m2
Và còn nhiều ô nữa. Giá rẻ nhất thị trường
Liên hệ: Ms.Hoà: 0982.75.33.55