Hiện tôi đang làm chính chủ 1 số căn times city cực đẹp như sau:
Tòa T7
- Căn 03 tầng 09, giá gốc 32,5 tr/m2 + chênh 500tr
- Căn 03 tầng 18, giá gốc 35.4 tr/m2 + chênh 400tr
- Căn 5, 7 tầng 15
Tòa T6
- Căn 11 tầng 22, gốc 31,5 + chênh 40tr
- Căn 10 tầng 22, gốc 31,4 bán bằng giá gốc
Tòa T8
- căn góc 16 tầng 10, giá gốc 37,1 + chênh 40tr
- Tòa T5 căn 04 tầng 15, gốc 31,7 + chênh 60tr

Và rất nhiều căn khác tòa T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10

Liên hệ: 0936.123.389 / 0984.181.902