0908579218 - 0937042668 - đất lô C, 8x20, hướng TN, giá 40tr/m2. MTG