Phân phối Chung cư The Pride 0976.544.566
Tòa nhà CT3 thuộc Khu ĐTM An Hưng.
Các loại diện tích: 75,5, 87,9, 107,2, 134,3, 140,9 141,8 m2
Giá Bán: Bán giá gốc niêm yết từ CĐT
Đóng 30 % Giá gốc (Hợp đồng mua bán)
Phụ trách phân phối và phát triển dự án
Mr. Thắng
Hotline: 0976.544.566
Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng, Phân phối, Chung cư The Pride,Tòa nhà CT3, Khu ĐTM An Hưng,